Föreläsningar, kurser

Föreläsningar

Vi går igenom sömnen ur ett fysiologiskt perspektiv - dvs kroppens förutsättningar och hur den påverkas av sömn eller sömnbrist, ur ett psykologiskt/mentalt samt ur ett sovmiljö-perspektiv.

Forskning visar att sömnen störs på ett tidigt stadium av stress och oro och att störd sömn är ett av de första tecknen vid utmattningssjukdom.

Stressen medför förhöjda nivåer av aktivitetshormoner vilka motverkar sömnen. Störd sömn medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, övervikt och diabetes 2. Likaså påverkas koncentration, inlärningsförmåga och minnesfunktioner omgående vid sömnbrist. 

Inre och yttre betingelser för sömnen - dina rutiner och din   sovmiljö - styr hur bra eller dålig sömnen blir. Vad och hur kan      du då påverka dessa?

Välkommen till en öppen föreläsning, se kalendariumet! 

 

Ingen öppen föreläsning som passar?

Samla några goda vänner (minst 5 st) och boka en egen föreläsning, kanske vill ni också själva formulera föreläsningens fokus? Tillsammans bestämmer vi tid och plats!

 

 

Exempel på kurser:

  • Sömnkurs för dig som lever i den intensiva IT-världen: För dig som lever "24 - 07" och kanske har vänt på dygnet.
  • Sömnkurs 50+: Kursen för dig som är 50+ och tycker att din sömn har förändrats till det sämre.
  • Sömnen vid kris. Fokus läggs på vikten av förberedelse inför sömnen, hantering av katastroftankar, stress och oro vid insomning och nattliga uppvaknanden.

Kurserna baseras på KBT - Kognitiv Behandlingsterapi. Flera forskningsstudier har visat att KBT ger god och hållbar effekt vid sömnbesvär. Målet är den konkreta förändring som klienten definierar och vill uppnå och kurserna vänder sig till dig som har lätta till medelsvåra sömnbesvär.

 

 

Workshop / Halvdagskurs. 

Vi går igenom sömnen ur fysiologisk och psykologisk synvinkel, provar avslappningstekniker, pratar om och känner på några av de material som används i sängar, kuddar och bäddtextilier.