Sömnkonsultation

Enskild rådgivning

Vi går igenom din sömn som den ser ut idag och hittar de delar som du kan och vill förändra. Ibland är det denna enda och första analys som ger dig de verktyg som kan förändra din sömn. Andra gånger visar kanske mötet och genomgången på att annan medicinsk konsultation hos t ex specialistläkare behövs.  Avsätt ca 1,15 - 1,30 tim för detta första möte.

Tillsammans bestämmer vi ett åtgärdsprogram och dina framgångar följer vi upp med ett eller flera möten med en eller ett par veckors mellanrum. En god idé kan ibland vara att planera in ett möte tillsammans med din sovrumskamrat. Avsätt ca 1 tim/ggn. 

För prisuppgift vänligen kontakta mig.


 

KBT, enskild rådgivning eller i grupp

Rådgivning enligt  KBT-metoden (kognitiv beteendeterapi) är i dag den enda icke-farmaceptiska behandlingsformen för en bestående förändring vid sömnproblematik. Vi arbetar med bl a sömndagbok, sömnrestriktioner (rutiner för sänggående och uppstigande) och personlig vägledning. 

Att dela  egna och ta del av andras sömnutmaningar ger ofta dimensioner av extra värde. Träffas i en grupp med andra som också kämpar i "sömn-eländet"...dela varandras mot- och framgångar, få tips och råd av varandra!

Vi ses en gång i veckan under 5-7 veckor.
Avsätt 1-1,5 timmar/möte.

För prisuppgift vänligen kontakta mig.


 

Meku´s konsultationsverksamhet vänder sig till dig som har lätta till medelsvåra sömnsvårigheter. Personer med specifika besvär som t.ex. obehandlad sömnapné, sängvätning, nattskräck bör vända sig till vårdcentral eller specialistläkare för hjälp med vidare utredning.